Gebruiksvoorwaarden | Privacy

Elke bestelling van de klant, evenals elke levering door Essentialys Belgium, vertegenwoordigd door Pierre Gui & Jean-François Pieman, impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere documenten, zoals als folders, prospectussen of catalogi uitgegeven door de verkoper, die slechts indicatief zijn. De annulering of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt niet de annulering in van de andere algemene of bijzondere clausules die volledig geldig en van toepassing blijven. Een verklaring van afstand van deze algemene voorwaarden heeft alleen waarde als deze eerder uitdrukkelijk is aanvaard door Pierre Gui & Jean-François Pieman of een van zijn vertegenwoordigers. De uitdrukkelijke afstand van een van de algemene of bijzondere voorwaarden betekent niet dat afstand wordt gedaan van de toepassing van de andere algemene of specifieke clausules.

De klant verklaart ook dat hij volledig op de hoogte is van de kenmerken en gebruiksvoorwaarden van de diensten en producten die hij bestelt.

De informatie gegeven door de koper, bij het plaatsen van een bestelling begaan: in geval van fout in de tekst van de gegevens van de ontvanger, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om te leveren het product. Orders zijn alleen definitief als ze zijn bevestigd door de betaling van de volledige prijs door de koper. Elke wijziging of oplossing van de bestelling door de koper kan niet in aanmerking worden genomen en de betaalde prijs zal niet worden geretourneerd. Aanbiedingen van producten en / of geschenken zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. Het vertrek is vanuit België binnen twee tot acht werkdagen na ontvangst van uw bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid. Als u per bankoverschrijving betaalt, tellen de aangegeven verzendtijden pas vanaf de dag van ontvangst van uw betaling en niet vanaf de datum van de bestelling. De bezorging vindt plaats op het door u gekozen adres, ook als dit afwijkt van het factuuradres. Een gedetailleerde factuur die overeenkomt met uw bestelling, die op uw naam staat, wordt bij de levering van uw bestelling bijgevoegd of handmatig of elektronisch gemaakt. Levering is verzekerd voor België binnen de bovengenoemde termijnen en wordt meestal door ons geleverd, maar van tijd tot tijd maken we gebruik van externe diensten, zoals Post, Express Messaging etc. Voor België is al inbegrepen in de prijs, een bijdrage aan de verzendkosten. Het wordt op een forfaitaire manier berekend. Voor andere landen wordt een bijdrage in de verzendkosten (verpakking en verzending) aan de bestelling toegevoegd, behalve in uitzonderlijke gevallen en aangrenzende landen. Deze prijzen zijn onderhevig aan veranderingen in de kosten van de prijsindex en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verzendperiode. Vertragingen in levertijden kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Een koeriersdienst op korte termijn is mogelijk (neem contact met ons op via 0475 / 76.62.01) F.Mc Guinness wijst elke verantwoordelijkheid af voor het aantal te late levering en de leider van het verzuim van levering in geval van overmacht of gebeurtenis buiten zijn macht, waardoor de uitvoering van het verdrag onmogelijk of duurder zou zijn in alle of in verband met partij, of in het geval van derden, zoals de leveranciers van partijen hiertoe, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of bij gebrek daaraan, de klant om zijn verplichtingen na te komen. Worden beschouwd als overmacht waardoor de verkoper wordt bevrijd van zijn leveringsplicht, oorlog, oproer, vuur, zeeën, ongevallen en de onmogelijkheid om te worden bevoorraad. De verkoper zal de koper tijdig op de hoogte houden van de hierboven vermelde gevallen of gebeurtenissen. In ieder geval kan tijdige levering alleen plaatsvinden als de koper op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens de verkoper.Als gevolg van de staat van de voorraden konden de bestelde producten niet binnen deze termijn worden geleverd, Essentialys srl neemt contact op met de consument en partijen zullen een andere acceptabele levertijd overeenkomen. De bestelde producten worden geleverd op de plaats van levering overeengekomen met de koper. Indien Essentialys srl de bestelling niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn ter beschikking van de consument heeft gesteld, heeft de consument het recht om Pierre Gui & Jean-François Pieman op de hoogte te stellen van het annuleren van zijn bestelling. In geval van een geldige annulering door de consument, vergoedt Pierre Gui & Jean-François Pieman de consument voor alle bedragen die door laatstgenoemde zijn betaald als betaling voor de geannuleerde bestelling, uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de annulering.

De betaling gebeurt via het beveiligde online betalingsplatform “Paypal” en “Ing epay”. U hebt ook de mogelijkheid aan het einde van uw bestelling om een nationale of internationale overschrijving te doen IBAN BE43 3631 8975 7201 BIC: BBRUBEBB met uw bestelnummer. Voor België (alleen) kunt u contant betalen of per cheque bij aflevering.

Elke terugzending van door ons verkochte producten moet het voorwerp uitmaken van een formele overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Elke hervatting aanvaard door de verkoper, in het geval van een schijnbaar defect of niet-conformiteit van de geleverde producten, die zal worden genoteerd door de verkoper, zal de koper in staat stellen om de gratis vervanging of de teruggave van een actief aan zijn winst, met uitsluiting van enige andere schadevergoeding of schadevergoeding. Een kopie van de factuur moet bij uw terugkeer worden gevoegd, samen met een brief met de reden voor de teruggave. We wisselen of retourneren binnen tien werkdagen na ontvangst. De retourkosten worden ook terugbetaald in geval van fouten van onze kant. De essentialys.be-winkel is verplicht om beschadigde of reeds gebruikte artikelen te weigeren. De artikelen moeten worden afgestempeld en verzonden naar: Pierre Gui & Jean-François Pieman, av Albert Einstein 11F, 1348 Louvain-La-Neuve, België.

De essentialys.be-winkel valt onder de Belgische wetgeving en de artikelen die in de winkel worden aangeboden, worden allemaal vanuit België verzonden. Billings worden opgesteld in euro’s, onderworpen aan de Belgische belasting op de toegevoegde waarde (btw) van 21%. De prijzen weergegeven in de catalogus van de winkel de rustige winkels zijn in euro’s. Billings zijn in euro’s. De betaling van de prijs wordt contant gedaan.

Klachten of geschillen zullen altijd met aandachtige welwillendheid worden ontvangen, waarbij de goede trouw altijd wordt verondersteld bij degene die de moeite neemt om zijn situaties bloot te leggen. In geval van betwisting neemt de klant eerst contact op met het bedrijf om een ​​minnelijke oplossing te krijgen. Anders zijn alleen de rechtbanken van België (Nijvel) bevoegd. De klant heeft het recht om aan Essentialys srl mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel . Het herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of producten die door een natuurlijke persoon voor zakelijke doeleinden zijn gekocht. Om het recht van evocatie uit te oefenen, moet u ons in een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van uw beslissing om het contract te herroepen. U kunt hiervoor een eenvoudige gedateerde en ondertekende herroepingsbrief gebruiken. met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht ligt de bewijslast bij de klant. De klant is verantwoordelijk voor waardeverlies van de producten die het gevolg zijn van handelingen die verder gaan dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking te bepalen. Het herroepingsrecht geldt alleen voor producten vergezeld van hun accessoires, gebruiksaanwijzingen, de factuur en het aankoopbewijs. Producten die niet worden teruggestuurd naar Essentialys srl blijven in deze staat beschikbaar voor de klant. De doorlooptijd is 1 maand, waarna Essentialys srl de eigenaar van het product wordt. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en op kosten aan Essentialys srl retourneren. Verzending door de ontvanger en tegen terugbetaling wordt geweigerd. Voor grote producten kan Essentialys srl, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de artikelen verwijderen, tegen een verzendingskosten van 50 EUR die aan de klant worden gefactureerd. De klant kan het product ook kosteloos retourneren aan de receptie van Essentialys store in Louvain-La-Neuve. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende producten: a) items beschadigd of incompleet; (b) artikelen waarvan de houdbaarheid zeer beperkt is; c) verzegelde voorwerpen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; e) Artikelen die vanwege hun aard niet meer kunnen worden geretourneerd; De klant, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de consument, moet zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het product of het product fysiek in ontvangst nemen, per aangetekende brief, per telefoon (010 / 40.25.40), per e-mail (info@essentialys.be) of per fax (010 / 43.96.13) en de klant retourneert de producten, binnen 14 kalenderdagen na de uitoefening van het recht van intrekking of kennisgeving. De klant kan het product ook kosteloos retourneren aan de receptie van de Essentialys-winkel in Louvain-La-Neuve. In het geval van één bestelling maar afzonderlijke leveringen, begint de periode van 14 dagen vanaf de dag dat het laatste product fysiek in bezit is. In het geval van levering van een product dat uit meerdere stukken bestaat, begint de periode vanaf de dag dat het laatste stuk van het product fysiek in bezit is. Om de terugbetaling te doen, behoudt Essentialys srl het recht om te wachten op het ontvangen van het product of om te bewijzen dat alle producten zijn teruggestuurd. In dit geval accepteert Essentialys srl alleen het door bpost aanbevolen verzendbewijs met de productfoto en de pakketfoto. De klant zal op aanvraag het nummer van het pakket spontaan meedelen om de zoekopdracht via bpost mogelijk te maken. Vervolgens wordt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen of het bewijs van teruggave, zoals hierboven beschreven, de totale betaalde koopprijs terugbetaald, via de betaalmethode die is gebruikt om te bestellen. Er wordt niet terugbetaald in contanten. Essentialys srl behoudt zich het recht voor om op elk moment van de aankoopprijs af te trekken om het bedrag van de afschrijving waarvoor de klant verantwoordelijk is, terug te betalen. Als de klant uitdrukkelijk om een ​​andere leveringsmethode heeft verzocht dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door Essentialys srl, worden de extra verzendkosten niet terugbetaald.

Eerbied voor uw privé-leven is een eerste zorg voor Essentialys België-Luxemburg / Pierre Gui & Jean-François Pieman. Ons doel is om u de hoogste mate van vertrouwelijkheid te garanderen. De informatie die u verstrekt, is uitsluitend bedoeld om ons in staat te stellen de kwaliteit van de door ons aangeboden diensten te verbeteren en deze zo veel mogelijk aan te passen aan uw behoeften. We gebruiken deze informatie ook om het leveringsproces te voltooien en, indien nodig, contact met u op te nemen over uw bestelling. We proberen eerst per e-mail contact met u op te nemen. Als deze communicatie niet binnen een redelijke termijn werkt, nemen wij de vrijheid om u te bellen. U kunt op elk moment op verschillende manieren toegang krijgen tot de informatie over u, deze wijzigen, corrigeren of zelfs verwijderen: Per post, fax of telefoontje naar: ESSENTIALYS BELGIUM Albert Einstein Avenue, 11 / F 1348 Louvain-la-Neuve België Tel .: +32 10 40 25 40 Fax: +32 10 43 96 13 Op de website: essentialys.be (rubriek “Ons bedrijf”) Door een e-mail te sturen naar info@essentialys.be In ieder geval verbindt Essentialys zich er formeel toe om alle informatie over u strikt vertrouwelijk te houden, en in het bijzonder om deze informatie niet aan derden te verstrekken. AIRCONTROL: ESSENTIALYS SRL Einstein Science Park, Avenue Albert Einstein 11 / F B-1348 Louvain-La-Neuve Tel .: +32 10 40 25 40 Fax: +32 10 43 96 13 E-mail: info@essentialys.be Van 1 april tot 21 september: van maandag tot vrijdag van 15 tot 18.30 uur en zaterdag van 9 tot 13 uur. Van 22 september tot 31 maart: alleen op afspraak op +32 475 76 62 01